Hlavním cílem sdružení je rozvoj a podpora aristotelských studií.

To zahrnuje zejména:

1. organizování či spoluorganizování seminářů, konferencí a setkání zájemců o Aristotelovu filosofii

2. popularizační přednášky a nejrůznější osvětová činnost směřující k seznamování nejširší veřejnosti s Aristotelovým dílem, jeho myšlenkami a jejich následnou recepcí v aristotelské tradici.

3. vydávání a podpora vydávání kritických statí a pojednání týkajících se Aristotela a jeho odkazu.

4. podpora původní badatelské činnosti týkající se zejména Aristotelovy filosofie a interpretací jeho myšlení v průběhu evropských dějin.

5. podpora překládání Aristotelových spisů, jakož i spisů náležejících do aristotelské tradice, a podpora při jejich vydávání.

6. podpora studijních cest a účasti na mezinárodních konferencích s aristotelskou tématikou, jakož i vůbec podpora propojení aristotelských studií v ČR s mezinárodní badatelskou komunitou.

7. shromažďování knih, sborníků, časopisů a dalších materiálů (včetně materiálů elektronických a audiovizuálních), týkajících se Aristotela, jeho filosofie a jeho myšlenkového odkazu.

Kulturní, společenská a publicistická činnost sdružení nemá politická vymezení.

Základem je otevřenost vůči všem interpretačním proudům a tradicím.

Dokumenty

Stanovy

Dokumenty – registrace

Scan – ustavující schůze