Konference proběhne 2. 2. 2018 na Filosofickém ústavu, Praha Jilská 1.

CSSA_CallForPapersmetafysika