Nadcházející

2017

Dvoudenní mezinárodní konference
Aristotelés a aristotelismus
Konference se bude konat 12. a 13. 10. 2017 v Olomouci

Program dvoudenní konference Aristotle and Aristotelianism

Call for papers_Aristotelés a aristotelismus_CZ verze

Call for papers_Aristotle_Aristotelianism_EN version

 

Proběhlé

2017

Divadelní představení Kolokvium z Aristotela aneb Aristotelovi na stopě, FlÚ pozvánka

2012

 1. V rámci minikonference Plzeňského platónského kroužku byly zahájeny přípravy pro vznik společnosti
 1. Ustavující schůze, FlÚ
 1. Konference Olomouc 2012, formální výroční schůze + založení společnosti pozvánka

2013

 1. Přednáška Julia Tomina na FlÚ pozvánka
 1. Přednáška Colina Kinga 4.X., FlÚ pozvánka
 1. Konference Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?,Na konferenci spolupracovala velká část řádných členů ČSSA, 17-18.X.,Pořádáno Centrem pro dějiny vědy (RCTHS) na FF ZČU Plzeň.
 1. Konference Duše a vědění u Aristotela, kterou 1. XI. Aristotelská společnost spolupořádá s FF UPOL. pozvánka

2014

 1. Přednáška R. Hahn – D. Couprie, FlÚ pozvánka
 1. Kolokvium Aristotelés dnes, 16. V., FlÚ. pozvánka
 1. Konference Logos kai Theos, 1.IX., OSU. program

 

2012-2014. pravidelná, pro veřejnost otevřená seminární četba spisu De anima ve starořeckém originále, vždy pátky na půdě FlÚ (v některých semestrech v CTS).

 

2015

 1. Konference Aristotelés a tradice, 12. VI., FlÚ pozvánka
 2. Minikonference – Přátelství 25. – 26. 8. 2015, pořádá Plzeňský platónský kroužek při KFI ZČU ve spolupráci s ČSSA