Česká společnost pro studium Aristotela ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP bude ve dnech 12. a 13. října 2017 pořádat dvoudenní mezinárodní konferenci na téma Aristotelés a aristotelismus (konference se uskuteční v Olomouci). Jejím cílem je připomenout jak nejrůznější aspekty Aristotelova díla, tak následnou recepci (rozvíjející i kritizující jeho myšlení).

Aristotle and Aristotelianism